תמצית מסקנות המשטרה בפרשת ויצמן-סרוסי

 
עודכן 15:01 06/04/2000
חדשות  נענע

המשטרה קובעת בהמלצותיה כי נמצאו ראיות לכאורה לביצוע עבירת מרמה והפרת אמונים - אולם עליהן חל חוק ההתיישנות. לשאר החשדות נגד ויצמן לא הצליחה המשטרה להשיג ראיות מספקות

 
 
 
 
 
בהמלצותיה קובעת המשטרה כי נמצאו ראיות מספיקות לכאורה לביצוע עבירת מרמה והפרת אמונים בידי עזר ויצמן משום שהוא קיבל כספים מאנשי העסקים אדוארד סרוסי ורמי אונגר ולא דיווח על כך למשרד מבקר המדינה כנדרש.

מדובר בשנים 84 עד 90 ולפיכך חל על עבירות אלה חוק ההתיישנות.

באשר לחשד לביצוע עבירות שוחד בידי ויצמן, אומרת המשטרה כי אין בידיה ראיות מספיקות ברמת הוודאות הנדרשת במשפט פלילי, כדי להוכיח מניע של שוחד.

עם זאת קובעת המשטרה כי לא מן הנמנע שלצד מניע החברות כטעם דומיננטי להענקת טובות הנאה לויצמן על ידי סרוסי, אונגר ועורך הדין ברנדס, התקיים גם המניע של מה שהמשטרה מגדירה : "שלח לחמך".
ואולם לכך לא נמצאו כל ראיות.

באשר לחשד לביצוע עבירות מס בידי ויצמן קובעת המשטרה כי אין ראיות מספיקות להמלצה להעמידו לדין.

עוד אומרת המשטרה כי בפרשת הכספים שקיבל מנכ"ל בית הנשיא אריה שומר מסרוסי, לא נמצאו ראיות הקושרות את קבלת הכסף לקבלת תמורה כלשהי מסרוסי.
אי לכך לא ניתן ליחס לשומר ביצוע עבירה פלילית.

בעניין החשדות לשיבוש הליכי חקירה של עורך הדין חנינא ברנדס על ידי מתן תשובות חסרות ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליטת המדינה, מצאה המשטרה כי בתשובותיו ברנדס לא נידב אינפורמציה, ואולם גם לא שיקר, ולכן לא ניתן ליחס לו עבירה של שיבוש הליכי משפט.

מגלי צה"ל נמסר כי המלצות המשטרה משתרעות על פני כ- 120 עמודים, ובמשרד המשפטים ובפרקליטות המדינה יתחילו עכשיו הדיונים בשאלה אם לקבל או לדחות אותן.

במשרד המשפטים מעריכים שבסופו של דבר יפרסם היועץ המשפטי לממשלה דו"ח ציבורי ובו ביקורת על התנהגותו של עזר ויצמן בפרשות שנחקרו.