ראשי ערוץ 10 צרו קשר על אודותינו
 
 
 
 
 
 

תקנון שאלות לשעשועון "לעוף על המיליון"

 
אתם שואלים - המתמודד עף
אתם שואלים - המתמודד עף צילום: מתוך לעוף על המיליון
 
עודכן 18:26 16/02/2011
 
 
 
 
 

תקנון

תקנון שאלות לשעשועון "לעוף על המיליון"

 1. תקנות כלליות

א. בכפוף להוראות תקנון זה והתנאים הכלליים באתר נענע, יתאפשר לגולשי נענע 10 להציע שאלות לתוכנית "לעוף על המיליון" שכתובתו www.nana10.co.il (להלן: "נענע"), המופעל על ידי חברת נענע 10 בע"מ (להלן: "החברה"), באתר הבית של השעשועון "לעוף על המיליון" בכתובת המתחם:  http://million.nana10.co.il/.

 

ב. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם באתר נענע בדבר המבצע תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

ג. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

 

ד. תקופת הפעילות הינה מתאריך 16.2.11-1.5.11

 

2.       תנאי ההשתתפות

במסגרת הפעילות מוזמנים גולשי נענע10 לשלוח שאלות באמצעות טופס ההשתתפות למאגר השאלות של השעשועון "לעוף על המיליון"

א.כל אדם יכול לשלוח שאלות לתוכנית ללא הגבלה,  למעט אלו שהוזמנו להשתתף בתוכנית עצמה

ב. הפקת התכנית תבחר מבין השאלות שיגיעו אליה את השאלות בהן תשתמש בתכנית.

ג. ההפקה לא מתחייבת לעשות כל שימוש בשאלות שיישלחו.

ד. ההפקה רשאית, אך לא חייבת על פי שיקול דעתה הבלעדי לעשות כל שימוש שתמצא לנכון בשאלות שיישלחו אליה, ושולח השאלות מוותר על כל טענה בקשר לכך.

ה. מובהר כי לא תשולם כל תמורה עבור השימוש בשאלה וזכותו היחידה של שולח השאלה הינו מתן קרדיט לשואל השאלה באופן אשר תמצא ההפקה לנכון.

 

  

3.        סודיות והגנת הפרטיות

 

א. החברה תהיה רשאית לפרסם את שם האדם ששאלתו נבחרה במסגרת כל פרסום ושיווק מטעמה על פי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר תהייה רשאית החברה לדרוש בפרס משולח השאלה להצטלם לצורך פרסום ושיווק מטעמה והיא תהיה רשאית לעשות כל שימוש בשמו ודמותו כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 

4.         אחריות

 

א. החברה לא תהיה אחראית לכל כשל בקליטת הנתונים שהועברו על ידי שולח השאלה ולא תשא בכל אחריות בקשר לכך.למען הסר ספק מובהר כי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהייה החברה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו/או טעות כאמור ו/או עקב תקלה במשחק. החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף במבצע .

  

5.         שונות

 

א. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הפעילות לפני המועד הנקוב, כל אימת שתתרחש תקלה או אירוע שאינו בשליטתה. http://news.nana10.co.il/article/?articleid=566849%20

 

 

 

ב. על ידי השתתפותו בפעילות הנ"ל, מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ובתנאים הכלליים בנענע ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

 

ג. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את דרך פרסום השאלה  ו/או לבטל את הפעילות בכל עת והמשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

 

 

ד. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת תקופת הפעילות או קיצורה. הודעה על כך תופיע בנענע 10.

 

 

 

ה. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם המבצע, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

 

 

ו. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב יפו.

 

 
  
 
 
 
תגובות
הוסף תגובה 0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.