16 הרוגים – 0 אשמים: מחדלי אסונות הגז הגדולים

 
עודכן 23:09 28/06/2017

"המקור": 350 דליפות גז אירעו בישראל מאז 2012, ובעשור האחרון לא נמצא אף אשם בכל האירועים שגבו את חייהם של 16 איש. איתי רום יצא בעקבות המקרים הקטלניים, הביא תיעוד בלעדי של תיקי החקירה וניסה להבין מדוע חברות הגז הגדולות ממשיכות לפעול ללא מפריע גם כשנחשפים כשלים בהתנהלותן. "משפחה שלמה נמחקה, אין ראיות?"

 
 
 
 
 

תגובת משרד האנרגיה


מיעוט כתבי האישום: ברוב המקרים ועל פי חומר הראיות בתיקים לא ניתן לקבוע ברמת וודאות הדרושה על פי הדין הפלילי איזה ליקוי גרם לאירוע. במקום שאכן נמצאו ליקויים במערכת הגז לאחר האירוע מוגש כתב האישום בגין ליקויים אלה.


לא מפרסמים לציבור על כשלים בחברות הגדולות אלא רק על החברות הפיראטיות: מטרת פעילות ההסברה של המשרד היא לסייע לצרכנים להימנע מהתנהגות שיכולה לסכן את עצמם וסביבתם. המשרד פועל בין היתר לאימוץ הרגלי שימוש בטוח והטמעת דפוסי התנהגות נכונים אשר יובילו למניעת תאונות, להגברת הערנות לתקלות ולדליפות. כמו כן, המשרד מציע דרכי פעולה לצרכנים במקרי דליפה, ומעודד צרכנים לוודא שהבדיקות מבוצעות, ואף יצא בשנים האחרונות במספר קמפיינים שמטרתם להגביר מודעות צרכנית לסכנות, גם באוכלוסיות ייעודיות. ההודעות המפורסמות באתר משקפות את פעילות המשרד בנושא זה.


על האירוע בגן יבנה: האירוע נחקר על ידי משטרת ישראל בסיוע אגף הפיקוח. החקירה טרם הסתיימה ולכן לא נוכל לפרט מעבר לכך. (חקירת המשטרה הסתיימה מזמן - א"ר)


על התקנות שתקועות בכנסת: מאז טיוטת התקנות משנת 2005, תוקן החוק הראשי המסדיר את בטיחות הגפ"מ- חוק הגז (בטיחות ורישוי), ונקבעה בו החובה לבצע בדיקות תקופתיות לכל מתקן גז המשמש צרכן גז של ספק הגז. חובה זו חלה כל עוד לא הסתיימה ההתקשרות בין הספק לצרכן. המשרד גיבש בשנים האחרונות טיוטת תקנות חדשה בעניין הדרישות המקצועיות לרישוי ספקי גז ובכוונתו להעבירה לאישור ועדת הכלכלה.


על התנהלותו של אפרים צעידי, בכיר במנהל הגז: מדובר על טענות ממוחזרות וישנות שנבדקו ונחקרו על ידי המשטרה שסגרה את התיק נגד צעידי מחוסר אשמה כבר בשנת 2009, חודשים ספורים לאחר שנפתחה החקירה. בשנת 2012 מונה אפרים צעידי למנהל אגף הפיקוח. מאז המינוי ועד היום חלה תפנית דרמטית בפעילות האכיפה שהאגף מבצע כנגד השוק המורשה וכנגד השוק הבלתי מורשה (הפיראטי)ביחס לשנים עברו. בתקופה זו חלה קפיצת מדרגה באיכות האכיפה הוגשו כ-225 כתבי אישום כנגד כל החברות וכנגד עוסקים בלתי מורשים לעומת מספר נמוך בהרבה של כתבי אישום שהוגשו בעבר. בנוסף בוצעו מבצעי אכיפה איכותיים בשיתוף עם יחידת להב 433 משטרת ישראל והפרקליטות שהביאו לסגירת חברות גז, מתקני מילוי, ומחסני גז שהזינו את השוק הפיראטי בחסות רישיון ספק גז. כמו כל עובד מדינה אחר עובדי המשרד כפופים להוראות כל דין והוראות התקשיר.


באשר לטענה שצעידי הודה בחקירה שלא אכף את חברת פזגז: מצבת כח האדם של יחידת הפיקוח במרחב ת"א בשנת 2006 כללה מנהל, מפקח וחוקר. לפיכך, ועל מנת להגן על הציבור בצורה מיטבית, המרחב ערך ביקורות באופן מדגמי, ומהן עלה עלה כי סוכנויות פזגז שנבדקו עמדו בדרישות ובבדיקות. בהתאם לבדיקות המדגמיות הופנה כ"א המצומצם של המרחב להמשך אכיפה מוגברת מול חברות שכשלו בבדיקה המדגמית.


על מסקנותיו של צעידי בדוח שחיבר על אסון הגז בנתניה: האירוע המצער בנתניה נחקר על ידי משטרת ישראל. אגף הפיקוח סייע למשטרה בעניין. חוות הדעת המקצועית שנתן מנהל אגף הפיקוח למשטרת ישראל היא חלק מחומר החקירה בתיק לפיכך יש לפנות בעניין זה למשטרת ישראל ולפרקליטות המחוז.


על בעיית הנהלים החסרים וגלאי הגז בגילה: קיימות מספר דרכים לגילוי דליפת גז על ידי טכנאי, שאמינותן אינה פחותה ואף עולה על זה של גלאי הגז האלקטרוני.


על טענת שריר, בכיר לשעבר במנהל הגז שהתיק נגד אמישראגז נהריה נקבר: מדובר על ביקורת ישנה לפני יותר מעשור. מניסיון להתחקות אחר המידע, נמצא מסמך הדורש מהחברה לתקן את הליקויים שנמצאו. בנוסף מקבלי ההחלטות בשנת 2006 אינם עובדים במשרד האנרגיה. ברור כי מקרה יחיד זה, והאמירות הכלליות אותן הצגתם אינם מפריכים את העובדה כי האכיפה בתחום הבטיחות בגז מבוצעת באופן שיוויוני וללא משוא פנים ובהתבסס על תכנית העבודה המכסה את כלל חברות הגז. וזאת במטרה להגן על הציבור כולו.


על מיסמוס חקירת הפיצוץ במלון דן פנורמה באילת: האירוע בדן פנורמה אילת דרש חקירה ארוכה בשל היקפו ומורכבותו העובדתית והמשפטית. מלאכת התביעה טרם הסתיימה בשל הצורך בחוות דעת מומחה מיוחד שגובשה זה מכבר על ידי יועץ חיצוני למשרד. עם סיום בחינת חוות הדעת בקרוב, יוחלט אם יוגש כתב אישום בגין אירוע זה. מכל מקום, ההחלטה על העמדה לדין נתונה לשיקול דעתה של התביעה, והיא נקבעת לפי חומר הראיות בכל תיק לגופו ולוקחת בחשבון את המלצת חוקרי אגף הפיקוח.


על ניגוד העניינים של המנכ"ל שאול מרידור: עו"ד מתן מרידור, אשר עזב את משרד עו"ד אגמון בחודש ספטמבר 2016, אינו מעניק שירותים ללקוחות בתחום הגפ"מ. לפיכך, לא הייתה מניעה שמנכ"ל המשרד יעסוק בתחום הגפ"מ החל מהמועד האמור (כן, אבל אני שאלתי על העיסוק שלו בתחום הגפ"מ לפני ספטמבר 2016 - א"ר). בכל מקרה, מנכ"ל המשרד פועל על פי המגבלות המוטלות עליו בהסדר ניגוד העניינים.
על כתב האישום שנמחק: לאור תגובת פזגז לכתב האישום והצגת מידע לגבי בדיקות שהחברה ערכה למערכת הגז, נבדק מחדש חומר הראיות, ונמצא כי אין בסיס להרשעה פלילית באירוע זה, ולכן נמחק כתב האישום


תגובת חברת סופרגז


התנהלותה של חברת סופרגז, לרבות התנהלות עובדי החברה וטכנאי הגז מטעמה, בכל הקשור לאירוע המצער בשכונת גילה נחקרה על ידי משטרת ישראל והרשויות הרלוונטיות ביסודיות, במשך תקופה ארוכה ובסיומה נמצא כי לא נפל כל פגם בהתנהלות החברה, מנהליה או מי מעובדיה. מחקירת האירוע עולה כי האחריות לפיצוץ נבעה מהחלפת כיריים בדירה סמוכה מגז לכיריים חשמליים, שלא על פי החוק בצורה רשלנית ובניגוד לנהלים ובוודאי שלחברת סופרגז לא היה כל קשר או ידיעה או אחריות להחלפה זו. יודגש בהקשר זה כי בניגוד לטענתכם, נוהלי החברה מחייבים להשתמש בגלאי גז והוא חלק מארגז הכלים של הטכנאי

עוד יובהר, כי למרות האמור לעיל והעולה מממצאי החקירה חברת סופרגז בחרה, בהתאם לערכיה ומתוך אחריות כלפי לקוחותיה, להעמיד בתוך 24 שעות מקרות האירוע סיוע כספי משמעותי שהועבר באמצעות מחלקת הרווחה של עיריית ירושלים אל המשפחות שנפגעו ונותרו חסרות קורת גג. בהמשך, ובתאום עם נציגות המשפחות, מינהלת השכונה והעיריה, הועמד על ידי סופרגז סכום סיוע נוסף עד שלבסוף, בסיוע כל הגורמים וללא צורך לגרור את הדיירים לבתי המשפט ולהליכים ארוכים, הסכימה סופרגז להעמיד סיוע כספי משמעותי לשיקום המבנה כולו.

את כל זאת עשתה סופרגז כאמור, מתוך אחריות ציבורית וערכי החברה, ולמרות שתוצאות החקירה קבעו כי לא נפל רבב בהתנהלותה ובהתנהלות עובדיה או מי מטעמה.

 

תגובת חברת פזגז


בפתח התייחסותנו נבקש לשוב ולהביע צער על הכאב הרב של הנפגעים.


על האירוע בנתניה: פרקליטות המדינה החליטה לסגור את תיק החקירה נגד טכנאי הגז מחוסר אשמה לאחר שצוות משטרתי מיוחד בליווי פרקליטות מחוז מרכז קבע כי אין כל קשר בין התנהלות הטכנאי לאירוע המצער. גם מנהל הגז במשרד התשתיות האנרגיה והמים שלל את האפשרות של דליפה ממתקני החברה וקבע כי לא נפל כל דופי בהתנהלותה. הפרקליטות בדקה ודחתה את חוות הדעת שהגיש ד"ר כץ כמומחה מטעם התובעים וקבעה שהסברות שהציג ד"ר כץ סותרות את הממצאים העובדתיים בשטח ואינן מעוגנות בחומר הראיות ודחתה את הערער שהוגש, תוך שהיא קובעת כי לחברה ולטכנאי לא היה כל קשר לאירוע המצער.

כחברה שדוגלת בבטיחות, גילוי הדליפה מבוצע בכמה אמצעים, בין היתר באמצעות גלאי גז, בהתאם למצב. פזגז לא יודעת לספק הסבר על התנהלות חברות אחרות.
החברה מכחישה את הטענות שהועלו ע״י מר שריר. גברת שריר הייתה במשך שנים עובדת מוערכת בחברה ופרשה מרצון לפני מספר שנים.
אין ולא היה שום קשר בין העסקתה של הגברת שריר לבין הפיקוח על החברה, פזגז עומדת בכל התקנים המחמירים ביותר של המשרד האנרגיה והמים ומשקיעה הון בציוד, משאבים והכשרה בתחום הבטיחות.״


תגובת חברת אמישרגז


אנו מברכים את רצון המקור לבצע תוכנית תחקיר על "מחדלי הגז".
אנו מציעים לעסוק בבעיה החמורה ביותר הקיימת בשוק זה והיא בעיית החאפרים אשר בפעילותם מביאים לפגיעה בחיי אדם.


המקרה אותו ציינתם בפנייתכם הוא עוד דוגמא מצערת לבעיה חמורה זו ולתוצאותיה הכואבות.
באירוע המתואר על ידכם, אמישראגז כלל לא הייתה ספק הגז של הדיירים במועד האירוע המצער.
במועד האירוע נמצאו במקום מכלים של ספק אחר.


הצרכנים בחרו מרצונם החופשי שלא לרכוש מכלי גז מאמישראגז ורכשו גז מספק אחר זמן רב לאחר שאמישראגז סיפקה לאחרונה את מכלי הגז לצרכן.


חוקי הגז קובעים בצורה חד משמעית כי החל מהמועד שבו ספק אחר סיפק מכלים לצרכן, אותו ספק (ולא הספק הקודם) אחראי על תקינות מערכת הגז לצרכן.


בנוסף, הספק שסיפק לצרכנים גז או גורם אחר שאינו ידוע לאמישראגז, ביצע שינויים משמעותיים במערכת הגז, בצורה מסוכנת ולא תקנית. לסיכום - אמישראגז אינה קשורה כלל לאירוע שהתרחש.


אנו חושבים שחובתכם כעיתונאים לנסות ולבער את התופעה הזו של חאפרים המביאה לפגיעה בחיי אדם.
נציין בשולי הדברים, וללא קשר לאירוע המצער, כי גם הפרשנות שהוצעה על ידכם בקשר לביצוע הבדיקות התקופתיות אינה עומדת במבחן החוק.


הטענות באשר לאירועים נוספים מלפני עשור נבדקו ונחקרו על ידי הרשויות המוסמכות ונקבע כי אין כל ביסוס להאשמות כנגד אמישראגז. אנו דוחים את האשמותיהם של מר עמר ומר שריר. בית הדין למשמעת של נציבות שירות המדינה פסל לצמיתות את שניהם, מתפקידי חקירה במשרד התשתיות, ולכן לא ניתן לייחס כל משקל לטענותיהם לגבי חקירות בהן היו מעורבים. כל המלצותיהם להעמדה לדין של אמישראגז היו מונעים מאינטרסים של חברות גז מתחרות לאמישראגז כנגד אמישראגז.

 

 
  
 
תגובות
הוסף תגובה 0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.